Privacy & klachtenbehandeling

We streven ernaar om altijd goede kwalitatieve en persoonlijke zorg te geven.

Dat betekent echter nog niet dat je dit ook altijd zo ervaart. Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent.

Het kan zijn dat we je niet goed begrijpen, of dat er advies is gegeven wat je niet had verwacht. We nodigen je dan uit om met ons in gesprek te gaan, het liefst al tijdens de zwangerschap zodat we de zorg kunnen verbeteren en aanpassen aan jouw wensen.  We staan ten alle tijden open voor jullie feedback om onze zorg te verbeteren.

Mocht dit niet afdoende zijn, bestaat de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. 

 


Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij/zij je informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Mocht een klacht geen uitkomst bieden, dan kun je als cliente een geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschilleninstantie. Deze instantie kan een bindende uitspraak doen over het geschil. 


Privacy

Wij slaan je persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op, met als doel om je goede verloskundige zorg te kunnen bieden. Wij doen dit onder de voorwaarden die wij in deze verklaring hebben opgenomen en volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. 

Verloskundigenpraktijk Westerkade gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Verloskundigenpraktijk Westerkade deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Verloskundigenpraktijk Westerkade bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Verloskundigenpraktijk Westerkade houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Verloskundigenpraktijk Westerkade vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Verloskundigenpraktijk Westerkade informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van haar persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Westerkade informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Westerkade informeert cliënten indien Verloskundigenpraktijk Westerkade bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.