Bloedonderzoek

Het eerste bloedonderzoek

Tijdens je zwangerschap worden er verschillende onderzoeken aangeboden. Allereerst krijg je een bloedonderzoek, het formulier hiervoor krijg je mee bij de intake. 

Het laboratorium onderzoekt je bloed op drie infectieziekten: hepatitis B, syfilis en hiv. Voor het onderzoek naar hiv heb je ook de keus om de uitslag niet te willen weten. Als je dit aangeeft, wordt er geen onderzoek gedaan naar hiv. Het laboratorium bepaalt ook de bloedgroepen ABO, Rhesus D, Rhesus c en onderzoekt of je antistoffen tegen bloedgroepen hebt. Ook kan het zijn dat de huisarts al bloed heeft laten prikken, neem de uitslag dan mee naar de eerste afspraak.

Het is belangrijk dat je dit bloedonderzoek zo vroeg mogelijk in je zwangerschap doet. In ieder geval voor de 13e week. Als het laboratorium een afwijkende uitslag vindt, kan de behandeling namelijk nog tijdens je zwangerschap starten.  Wanneer de uitslag goed is, hoor je dit tijdens je eerste afspraak. Maar wanneer blijkt dat er een afwijkende uitslag wordt gevonden, krijg je een verwijzing voor verdere behandeling of een vervolgonderzoek. Met andere woorden, geen bericht is goed bericht.

Het bloedonderzoek naar infectieziekten, bloedgroepen en antistoffen tegen bloedgroepen is gratis. Deelname aan het bloedonderzoek is vrijwillig en gebeurt alleen met jouw toestemming.